הסכמי מסגרת (קטגוריה ראשית)

 • הסכמי מסגרת ארגוניים

 • יצירת הסכם מסגרת ארגוני

 • יצירת קובץ חדש מסוג הסכם מסגרת

 • הגדרת סעיפי הסכם המסגרת

 • הגדרת תנאי החוזה של הסכם מסגרת ארגוני

 • חוזה מיוחד לקבלן

 • מדד קבוע לחשבונות של הזמנת העבודה והוספת חריגים

 • חתימת הסכם מסגרת ארגוני

 • הגדרת הזמנת עבודה המבוססת על הסכם מסגרת ארגוני

 • הגדרת פרויקט חדש מסוג הזמנות עבודה להסכם מסגרת ארגוני

 • הגדרת הזמנת עבודה חדשה

 • הגדרת נתוני העבודה של הזמנת העבודה החדשה

 • העתקת סעיפים מהסכם המסגרת הארגוני

 • הקלדת כמויות בסעיפי הזמנת העבודה

 • הגדרת חשבון ביצוע להזמנת העבודה

 • הפקת דוחות מרכזים

 • הרשאות משתמשים והגדרות בקרה על סעיפים חריגים

 • הפעלת מנגנוני ההרשאות: הרשאות פעולה והרשאות לפרויקטים

 • מתן הרשאות למשתמש ליצירת הסכם מסגרת וחתימת ההסכם

 • מתן הרשאות למשתמש ליצירת הזמנות עבודה

 • מתן הרשאות למשתמש לפרויקט שהוגדר בו הסכם מסגרת

 • הגדרות בקרה של סעיפים חריגים

 • נעילת הזמנת עבודה

 • הסכם מסגרת – סרטוני הדרכה שלב אחר שלב