יבוא/יצוא

 • יבוא קובץ בנארית (סיומת pro, bnt)

 • יצוא קובץ למשתמש בנארית

 • יבוא כתב כמויות מאקסל

 • יבוא קובץ אקסל עם מספרים קטלוגיים של מע"צ או משהב"ט

 • יבוא קובץ משהב"ש (סיומת skn)

 • יצוא קובץ משהב"ש (SKN)

 • יצוא כתב כמויות לאקסל

 • פורמט תקני של קובץ משהב"ש SKN

 • יצוא כתב כמויות לאקסל דרך תוכנת התמחיר

 • יבוא קובץ מכרזית (סיומת bnr)

 • יבוא קובץ מכרז-קל (סיומת kal)

 • יצוא מחירים למכרזית, נעילה והדפסה

 • יצוא מחירים למכרז קל

 • יבוא חשבון (סיומת hbn)

 • יבוא קובץ משהב"ט (סיומת xls)

 • יצוא חשבון

 • יצוא כתב כמויות מבוסס קטלוג משהב"ט

 • יצוא כתב כמויות מבוסס קטלוג מע"צ

 • יצוא חשבון ממסמך מבוסס קטלוג משהב"ט

 • יבוא כתב כמויות מקובץ טקסט (סיומת txt)

 • יבוא כתב כמויות מקובץ CSV (ערכים מופרדים בפסיקים)

 • יבוא קובץ משהב"ש (SKN) – בנארית 10

 • איך מייבאים תנועות הנה"ח לחשבשבת לאחר שיוצאו מבנארית פרו

 • יצוא השוואת הצעות לממ"צים (מאגר המחירים הממוצעים)

 • יצוא קובץ משהב"ש (SKN) – בנארית 10

 • יבוא קובץ מכווץ ממשתמש בנארית (BNT) – בנארית 10

 • הורדת קובץ מצורף מדואר וואלה

 • הורדת קובץ מצורף מ- Gmail

 • הורדת קובץ מצורף מ- Outlook Express